facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Ruiny zamku i park Baszta

Ruiny zamku w Muszynie, dostępne do zwiedzania bezpłatnie, przez cały rok.

Ruiny zamku położone są na południowym zboczu pasma Koziejówki, na stromej skale nazywanej Baszta lub Zamczysko. Znajduje się ona na prawym brzegu Popradu, między wpadającymi do niego potokami Muszynka i Szczawnik. Ślady pierwszego, drewnianego grodu w tym paśmie pochodzą, według badań archeologicznych, z XI w. Gród został prawdopodobnie zbudowany na polecenie Bolesława Śmiałego, a opuszczony pod koniec XIV w. Datowanie położonych obok, obecnych ruin zamku na Baszcie różni się zależnie od źródeł, jednak według większości z nich miał on powstać w XIV w., za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamek miał strzec granicy polsko-węgierskiej i przebiegającego wzdłuż Popradu szlaku handlowego między tymi krajami. Przez długi czas rezydowali w nim starostowie tzw. Państwa Muszyńskiego (zwanego też kluczem muszyńskim, kresem biskupim państwa, kresem muszyńskim lub Biskupszczyzną). W 1474 roku zamek został niemal całkowicie zniszczony podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina. Na mocy późniejszego traktatu pokojowego Węgrzy sfinansowali odbudowę zamku w stylu renesansowym, którą kierował Aleksy z Bardiowa. Starostwo pozostawało pod władzą biskupów krakowskich aż do rozbiorów i cieszyło się szeroką autonomią w zakresie administracyjnym, wojskowym i sądowniczym. W XVII w., za rządów Jana Kazimierza, zamek był jeszcze wykorzystywany. Pod koniec tego wieku, w czasie pierwszego rozbioru, został jednak opuszczony i zaczął niszczeć. Do zrujnowania zamku przyłożyli podobno rękę włoscy kamieniarze budujący tunel w Żegiestowie, którzy wiedzeni legendą o ukrytych na nim skarbach wysadzili część murów. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty murów od strony południowej, oraz sterczyna ściany graniastej wieży w pobliżu przekopu.

Ruiny zamku mieszczą się na terenie kolejnego z muszyńskich parków zdrojowych: parku Baszta. Park zajmuje powierzchnię ok. 12 ha przy centrum miasta, w widłach Popradu, Szczawnika i Muszynki. Ma on głównie charakter sportowo-rekreacyjny. Rozmieszczono w nim, na powierzchni ok. 200 m2, liczne przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Przy przyrządach znajduje się opis możliwych ćwiczeń, głównie z wykorzystaniem obciążenia własnego ciała. Dzięki temu ćwiczyć mogą osoby o różnej kondycji, a prawdopodobieństwo kontuzji jest bardzo małe. W części północnej parku mieści się nieodpłatna pijania wody mineralnej „Józef” ze szczawą wodorowęglanowo-wapniowo-magnezową. Przy jednym z wejść do parku znajdziemy źródło wody mineralnej „Anna” (szczawa wodorowęglanowo- wapniowo-magnezowa, żelazista, o wysokiej mineralizacji).

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów