facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Regulamin kuracjusza TR

REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA

 TURNUSU REHABILITACYJNEGO W OSW „LWIGRÓD”

 1. Po zakwaterowaniu w sanatorium kuracjusz otrzymuje przydział pokoju oraz miejsca w sali jadalnej. Samowolna zmiana pokoju lub miejsca w sali jadalnej jest niedozwolona.
 2. Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się o godzinie 1400 dnia pierwszego i kończy o godzinie 1000 ostatniego dnia turnusu.
 3. Kuracjusze obowiązani są do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie sanatorium.
 4. Kuracjuszy obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 5. Zabiegi lecznicze przepisuje wyłącznie lekarz, według ściśle określonych wskazań.
 6. Informacje na temat terminów badań lekarskich znajdują się na tablicach ogłoszeń.
 7. Kuracjusze winni zgłaszać się w wyznaczonym czasie na badania lekarskie i zabiegi. W przeciwnym wypadku planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany.
 8. Kuracjusze powinni ściśle przestrzegać wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów oraz ich wykonywania.
 9. Zmiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi są zabronione.
 10. Kuracjusze powinni ściśle przestrzegać godzin posiłków, zabiegów i wypoczynku.
 11. W pokojach mieszkalnych mogą spożywać posiłki jedynie obłożnie chorzy oraz osoby, które posiadają zezwolenie lekarza ordynującego.
 12. Palenie tytoniu na terenie całego sanatorium jest zabronione.
 13. Bezwzględnie zakazane jest picie alkoholu w czasie trwania kuracji oraz uprawianie gier hazardowych na terenie sanatorium.
 14. Używanie grzałek, żelazek, kuchenek, grzejników elektrycznych, butli gazowych, kadzidełek i innych otwartych źródeł ognia w pokojach jest zabronione. Do prasowania wyznaczone są oznakowane miejsca. Przypomina się o konieczności zakręcania baterii umywalkowych, zamykania okien, gaszenia oświetlenia przed opuszczaniem pokoi.
 15. Zabrania się wynoszenia wyposażenia z pokoi mieszkalnych.
 16. Kuracjusze odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach sanatorium.
 17. Za pieniądze i przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu sanatorium nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 18. Po godzinie 2200 wszystkich kuracjuszy obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy nocnej.
 19. Kuracjusz ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi bezpośrednio Dyrektorowi sanatorium odpowiednim zastępcom lub wpisać je do książki skarg i wniosków znajdującej się w recepcji.
 20. Odwiedzający mogą korzystać z noclegu w sanatorium wyłącznie odpłatnie, o ile są wolne miejsca.
 21. Przyjmowanie odwiedzających odbywa się w świetlicy lub holu. W pokojach mieszkalnych można przyjmować gości tylko za zgodą współlokatora.
 22. Przebywanie osób postronnych na terenie sanatorium dozwolone jest tylko do godz. 2200.
 23. Organizowanie bez zgody Dyrektora na terenie sanatorium zbiórek pieniężnych wśród kuracjuszy na jakikolwiek cel jest bezwzględnie zabronione. 
 24. W przypadku skrócenia pobytu leczniczego odpłatność za pobyt przeliczana jest w następujący sposób:

  1. od 1 do 6 dni  według cennika pobytu hotelowego  (noclegi + wyżywienie + zabiegi)
  2. od 7 do 13 dni według cennika pobytów leczniczych

  Do pozycji 1 i 2 należy doliczyć opłatę 100 zł z tytułu zapewnienia gotowości wykonywania świadczeń.

  Pobyty lecznicze skrócone z przyczyn losowych rozpatrywane są indywidualnie przez dyrektora ośrodka.

 25. W przypadku rezygnacji z turnusu rehabilitacyjnego organizator zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowych potrąceń od wpłaconej zaliczki według następujących zasad : 

  • 100 zł wpłaconej zaliczki - do 45 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego
  • 50 % wpłaconej zaliczki - do 30 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego
  • 100 % wpłaconej zaliczki - poniżej 30 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego

  Powyższy zwrot zaliczki dokonujemy na konto. W przypadku zwrotu za pośrednictwem poczty potrącany  jest dodatkowo koszt przesyłki pocztowej.

  W przypadku skrócenia pobytu na turnusie rehabilitacyjnym odpłatność za pobyt przeliczana jest w następujący sposób:

  1. od 1 do 6 dni  według cennika pobytu hotelowego  (noclegi + wyżywienie + zabiegi)
  2. od 7 do 13 dni według cennika pobytów leczniczych

  Do pozycji 1 i 2 należy doliczyć opłatę 200 zł z tytułu zapewnienia gotowości wykonywania świadczeń.

  Pobyty skrócone z przyczyn losowych rozpatrywane są indywidualnie przez dyrektora ośrodka.

 Odpłatność za pobyt na turnusie oraz opłatę uzdrowiskową należy uiścić do 5 dni od rozpoczęcia pobytu.

 

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów