facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Turnusy rehabilitacyjne w górach

W trosce o Państwa komfort zamieszczamy poniżej kilka niezbędnych informacji dotyczących zasad korzystania z turnusów rehabilitacyjnych w Krynicy-Zdroju, w ośrodku Lwigród.

Jak stanowi ustawa, mianem turnusu określamy zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączoną z wypoczynkiem i rekreacją. Pobyty w sanatorium pozwalają na ogólną poprawę sprawności psychofizycznej oraz rozwój umiejętności społecznych uczestników. Pobyt umożliwia m.in. nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, realizację i rozwój swoich zainteresowań czy też udział w zajęciach przewidzianych programem pobytu.

W ośrodku naszym organizowane są turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjny.

Uczestnikami pobytu mogą być osoby posiadające dofinansowanie z:

  • PFRON (m.in. PCPR, MOPS, MOPR)
  • EFS (środki z projektów unijnych)

jak również osoby wnoszące pełną odpłatność (POBYTY KOMERCYJNE).

Przypominamy, że o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą starać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo do 24 lat, uczące się i niepracujące.

Pojedynczy turnus trwa co najmniej 14 dni. Tego rodzaju pobyty kuracyjne organizuje się na terenie kraju, w grupach zorganizowanych o liczbie uczestników wynoszącej co najmniej 20, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W uzyskaniu dotacji do pobytu zdrowotnego pierwszeństwo przysługuje osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o zaklasyfikowaniu do stopnia znacznego i umiarkowanego albo równoważnym, osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lub do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

 CENNIK 2024

 

Termin

Pok. 1 os.

Pok. 2 osobowy

Pok. 3 os.

Pok. 2os komfort

 

Widok A

Widok B

Widok A

Widok B

Widok A

Widok A

12.01 -25.01

3700

3550

3250

3050

3000

3500

26.01 - 08.02

09.02 - 22.02

23.02 -07.03

3500

3350

3000

2800

2850

3250

08.03 - 21.03

22.03 - 04.04

05.04 - 18.04

19.04 - 02.05

03.05 - 16.05

3800

3650

3200

3000

3000

3500

17.05 - 30.05

31.05 - 13.06

14.06 - 27.06

28.06 - 11.07

4000

3850

3300

3100

3000

3700

12.07 - 25.07

26.07 - 08.08

09.08 - 22.08

23.08 - 05.09

06.09 -19.09

3800

3650

3200

3000

3000

3500

20.09 - 03.10

04.10 - 17.10

3450

3300

3100

2900

2750

3300

17.10 - 30.10

02.11 - 15.11

16.11 - 29.11

30.11 - 13.12

14.12 - 27.12

3800

3650

3300

3100

3000

3600

 

Pełen zakres dysfunkcji i schorzeń, które leczymy w naszym ośrodku, możecie Państwo zobaczyć tutaj

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów