facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Forms to download

Aby przybliżyć Państwu formalności związane z przyjazdem na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z funduszy PFRON, przypominamy o konieczności pobrania właściwych druków z Państwa MOPS lub PCPR.

 

1. Wniosek o dofinansowanie do TR ze środków PFRON.
2. Wniosek lekarza o skierowanie na TR.
3. Informacja o wyborze TR.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694).

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów