facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Cerkiew w Powroźniku

Zwiedzanie grupowe (min. 8 osób) po wcześniejszym ustaleniu terminu (tel. 694 292 927).

Cerkiew Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku to najstarsza cerkiew łemkowska w Polsce i jedna z najstarszych w Karpatach. Powstała w roku 1600. Po powodzi została przeniesiona na górę od pierwotnego miejsca, odległego o ok. 150 m. Miało to miejsce w latach 1813-1814, przy czym świątynię jednocześnie przebudowano. Powstało nowe prezbiterium, a stare zamieniono na zakrystię. W roku 1878 dobudowano główną wieżę, o konstrukcji słupowej. Po wojnie, wskutek wysiedlenia ludności łemkowskiej w ramach akcji „Wisła”, świątynia została przejęta przez kościół łaciński (rok 1951). W 1965 r. budynek odnowiono. Najnowszym epizodem w historii jest wpisanie cerkwi na listę zabytków UNESCO w 2013 roku, łącznie z kilkoma innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Budynek cerkwi – podobnie jak innych świątyń w stylu zachodniołemkowskim – jest trójdzielny, jednonawowy, drewniany o konstrukcji zrębowej. Nad nawą znajduje się kopuła namiotowa łamana trzykrotnie. W prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii sklepienie kolebkowe. Elewacja zewnętrzna i dach kryte są gontem. Budynek wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. W środku warto zwrócić uwagę na polichromię figuralną z 1637 roku, barokowy ołtarz główny z ikoną „Matki Bożej z Dzieciątkiem” z XVII w., oraz ikonostas będący tłem do ołtarza. Unikatową wartość mają również pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach, rokokowa ambona z 1700 roku, jak też dzwon z 1615 roku (według legendy dzwon ma mieć moc odpędzania burz). Ciekawe są również zachowane ikony: „Sąd Ostateczny” z 1623 oraz „Opłakiwanie Chrystusa” z 1646. Warto nadmienić, że budynek posiada okna tylko od strony południowej. Chroniło to przed śniegiem i wiatrem z północy pozwalając jednocześnie na oświetlenie świątyni promieniami słonecznymi od południa.

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów