facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Udostępnianie dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń medycznych zgodnie z Ustawą z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z tą samą ustawą, za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii lub odpisów OSW Lwigród może pobierać opłatę.

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów