facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 05.04.2018

dotyczące wykonania robót budowlanych ETAP II - "stan pod klucz wraz z wyposażeniem" na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz zbasenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju."


Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 05.04.2018

dotyczące wykonania robót budowlanych ETAP II - "stan pod klucz wraz z wyposażeniem" na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz zbasenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju."

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy - wzór.

2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania - wzór.

3.Wykaz "doświadczenie" - wzór.

4.Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wzór.

5. Umowa na roboty budowlane - wzór.

    Załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy.

6. Projekt budowlany wykonawczy - cz I

    Projekt budowlany wykonawczy - cz II

    Projekt budowlany wykonawczy - cz III

    Projekt budowlany wykonawczy - cz IV

    Projekt budowlany wykonawczy - cz V

    Projekt budowlany wykonawczy  zamienny - cz VI

    Projekt budowlany wykonawczy aranżacji i wystroju wnętrz (przedmiar) - cz. VII

    Projekt technologi wody basenowej/ mineralnej - cz. VIII

    Zestawienie urządzeń i aparatury medycznej - cz. IX

7. Oświadczenie inwestora.

8. Decyzja pozwolenie na budowę nr 829/2017 z dn. 16.06.2017

    Decyzja pozwolenie na budowę nr 55/2018 z dn. 15.01.2018Zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 19.07.2017

dotyczące wykonania robót budowlanych ETAP I - "stan surowy zamknięty" na potrzeby realizacji projektu pn.

"Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju"


Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy - wzór.

2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania - wzór.

3. Wykaz "doświadczenie" - wzór.

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wzór.

5. Umowa na roboty budowlane - wzór.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

6. Projekt budowlany wykonawczy - cz I

    Projekt budowlany wykonawczy - cz II

    Projekt budowlany wykonawczy - cz III

    Projekt budowlany wykonawczy - cz IV

    Projekt budowlany wykonawczy - cz V

7. Dokumentacja geologiczno - inżynieryjna.

8. Oświadczenie Inwestora.

9. Decyzja pozwolenie na budowę nr 829/2017 z dn.16.06.2017.


Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 19.07.2017 - Protokół z wyboru oferty.

dotyczące wykonania robót budowlanych ETAP I - "stan surowy zamknięty" na potrzeby realizacji projektu pn.

"Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju"


Zapytanie ofertowe nr 1b/2017

dotyczące kompleksowej obsługi w zakresie koordynacji merytorycznej projektu oraz obsługi finansowejw projekcie pn.

"Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy-Zdroju "

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1b/2017.

Projekt umowy do zapytania ofertowego 1b/2017

 

Rostrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1b/2017

 dotyczące kompleksowej obsługi w zakresie koordynacji merytorycznej projektu oraz obsługi finansowejw projekcie pn.

"Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy-Zdroju "


Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Wykonanie robót rozbiórkowych pomieszczeń gospodarczych, tarasu oraz schodów terenowych jak również przełożenia i tymczasowego zabezpieczenia sieci  sanitarnych znajdujących się na terenie rozbiórki przy obiekcie Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego Lwigród w Krynicy – Zdrój przy ul. Nitribitta 6. (dalej)


Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 1/2017

Wykonanie robót rozbiórkowych pomieszczeń gospodarczych, tarasu oraz schodów terenowych jak również przełożenia i tymczasowego zabezpieczenia sieci  sanitarnych znajdujących się na terenie rozbiórki przy obiekcie Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego Lwigród w Krynicy – Zdrój przy ul. Nitribitta 6. (dalej)
Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów