facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Wpis do rejestru ośrodków

OSW „Lwigród” Sp. z o.o. jest wpisany do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne PFRON. Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Poniżej lista dysfunkcji oraz zawiadomienie wojewody małopolskiego o wpisie do rejestru z dnia 28.12.2016 r.

 

TURNUS REHABILITACYJNY - może odbywać się dla następujących grup pacjentów:

 • z dysfunkcją narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielamia zewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami układu kriotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z cukrzycą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

 

 OD/12/0001/23 

 

 

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów