facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Wpis do rejestru organizatorów

Jako ośrodek jesteśmy wpisani do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, posiadamy uprawnienia do organizowania turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Poniżej lista dysfunkcji oraz zawiadomienie wojewody małopolskiego o wpisie do rejestru z dnia 23.11.2016 r.

 

TURNUSY REHABILITACYJNE Z PFRON - organizujemy dla następujących grup pacjentów:

 • z dysfunkcją narządu ruchu , z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielamia zewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami układu kriotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z cukrzycą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

 

OR/12/0001/23


 
 

 

 

 

 

 

 

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów