facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Turnusy rehabilitacyjne w górach

W trosce o Państwa komfort zamieszczamy poniżej kilka niezbędnych informacji dotyczących zasad korzystania z turnusów rehabilitacyjnych w Krynicy-Zdroju, w ośrodku Lwigród.

Jak stanowi ustawa, mianem turnusu określamy zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączoną z wypoczynkiem i rekreacją. Pobyty w sanatorium pozwalają na ogólną poprawę sprawności psychofizycznej oraz rozwój umiejętności społecznych uczestników. Pobyt umożliwia m.in. nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, realizację i rozwój swoich zainteresowań czy też udział w zajęciach przewidzianych programem pobytu.

W ośrodku naszym organizowane są turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjny.

Uczestnikami pobytu mogą być osoby posiadające dofinansowanie z:

  • PFRON (m.in. PCPR, MOPS, MOPR)
  • EFS (środki z projektów unijnych)

jak również osoby wnoszące pełną odpłatność (POBYTY KOMERCYJNE).

Przypominamy, że o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą starać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo do 24 lat, uczące się i niepracujące.

Pojedynczy turnus trwa co najmniej 14 dni. Tego rodzaju pobyty kuracyjne organizuje się na terenie kraju, w grupach zorganizowanych o liczbie uczestników wynoszącej co najmniej 20, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W uzyskaniu dotacji do pobytu zdrowotnego pierwszeństwo przysługuje osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o zaklasyfikowaniu do stopnia znacznego i umiarkowanego albo równoważnym, osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lub do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

Pełen zakres dysfunkcji i schorzeń, które leczymy w naszym ośrodku, możecie Państwo zobaczyć tutaj

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów