facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Opłata klimatyczna.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie osoby przyjeżdżające do w Krynicy zobowiązane są do uiszczenia opłaty klimatycznej, według obowiązujących stawek. Z opłaty zwolnione są jedynie osoby niewidome posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność ze względu na wzrok, z oznaczeniem „04”.

Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym, są zwolnione z opłaty uzdrowiskowej.

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów