facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Golgota

Obok kościoła pw. Imienia Maryi w Tyliczu. Wstęp bezpłatny, choć mile widziane są symboliczne datki dla parafii.

Golgota (po łacinie „Calvaria”) to wzgórze pod Jerozolimą, gdzie wykonywano wyroki na skazańcach. Ponieważ tam właśnie ukrzyżowano Jezusa, słowo Golgota jest czasami używane jako synonim Męki Pańskiej, od modlitwy w Ogrodzie Getsemani, aż do śmierci na krzyżu. Mękę tę proboszcz parafii – ks. Marian Stach – postanowił zobrazować poprzez wzniesienie 25-metrowej budowli z kamienia, ze stacjami Drogi Krzyżowej. Golgota przypomina kształtem wieżę Babel z obrazu renesansowego mistrza Pietera Bruegela (starszego). Wokół niej wybudowano dróżki różańcowe między kapliczkami, przy czym dachy samych kapliczek połączone są drutem, na który nanizano kamienie symbolizujące ogniwa różańca. Na Golgocie znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Tylicza. Do budowy użyto nie tylko lokalnego kamienia, ale również 120 „kamieni z całego świata” przywiezionych przez pielgrzymów. Ma to przypominać, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Na terenie znajdziemy pomniki wielkich Polaków, cytaty z Biblii oraz polskich wieszczów narodowych. Miejsce licznie odwiedzane przez pielgrzymów i turystów, skłaniające do zadumy. Jest też miejscem żywym, bo ciągle się zmienia – dodawane są kolejne elementy.

Wirtualna wycieczka na stronie parafii: tutaj.

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów