facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Regulamin basenu i saun

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU REHABILITACYJNEGO

 OSW LWIGRÓD

 1. Basen rehabilitacyjny jest częścią Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego Lwigród Sp. z o.o. w Krynicy- Zdroju.
 2. Basen jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 07.00 – 21.00, oraz  w niedzielę w godz. 16.00 – 21.00 Ostatni klient/grupa może wejść na pływalnię godzinę przed zamknięciem.
 3. Z basenu korzystać mogą osoby:
 • uczące się pływać i doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia wg harmonogramu,
 • korzystające z zajęć rehabilitacyjnych wg harmonogramu,
 • dzieci do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej (max. dwoje dzieci na jednego opiekuna).
 1. Korzystanie z basenu dla osób prywatnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim zakupie biletu      wstępu/karnetu. Obowiązkowa rezerwacja godziny w recepcji. Pojedyńcze wejście do strefy basenowej trwa 1 godz. Wejście odbywa się o pełnych godzinach. Ilość miejsc ograniczona. Zwrot karnetu i wycofanie zapłaty ma miejsce pod warunkiem, że nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakupu i nie wykorzystano żadnych zajęć.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 3. Za przedmioty pozostawione w szatni Dyrekcja oraz obsługa basenu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Osoby korzystające z części basenowej zobowiązane są przed wejściem do szatni basenu do zmiany obuwia na obuwie specjalne (np. klapki) przeznaczone tylko do zajęć na pływalni.
 5. Wejście oraz wyjście z basenu odbywa się wyłącznie przez szatnię i natryski. Pozostałe przejścia są wyjściami ewakuacyjnymi.
 6. Na basenie obowiązuje czysty strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała, czepki pływackie oraz klapki basenowe.
 7.  Obowiązkowe jest korzystanie z natrysków zarówno przed wejściem na basen jak i po wyjściu z basenu.
 8.  Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na basenie, a w szczególności:
 • wchodzenia do wody bez zezwolenia,
 • biegania po płycie basenu oraz po chodnikach otaczających basen,
 • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, zażywania innych używek oraz jedzenia na terenie basenu,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego lub zaśmiecania i brudzenia terenu basenu,
 • hałasowania, wprowadzania zwierząt.
 1. Osoby korzystające z basenu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody oraz uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych basenu. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 2.  W basenie może przebywać maksymalnie 16 osób.
 3.  Zajęcia na basenie muszą odbywać się w obecności ratownika.
 4.  Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na basen wyłącznie w stroju ćwiczebnym, boso lub w specjalnym obuwiu (klapki).
 5.  Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą.
 6.  Na basen wszyscy uczestnicy grup wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzenia liczby osób przed i po zajęciach. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 7. Grupy zorganizowane oraz osoby prywatne korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, piłki, koła ratunkowe itp.).
 8.  Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen.
 9.  Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik. W pomieszczeniach basenu, za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 10.  Odpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania oraz aerobiku w wodzie mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów placówki. Wymagają one zgody Dyrektora, oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.
 11.  Dyrekcja oraz obsługa basenu może kontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu.
 12.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 13.  Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom i poleceniom.
 14.  Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji oraz obsłudze lub pracownikowi recepcji.
 15.  Dyrekcja oraz obsługa Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody i wypadki wynikające z niezastosowania się do regulaminu.
 16. Z basenu nie mogą korzystać: osoby, które nie zapoznały się z regulaminem basenowym, z otwartymi ranami, osoby których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm, oraz osoby których ciało pokryte jest kremami, maściami lub żelami kosmetycznymi.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN:

 

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich.
 2. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 3. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 4. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 5. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych.
 6. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 7. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
 8. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 9. W saunach suchych (drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 10. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe.
 11. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 12. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 13. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 14. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
 15. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 16. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

 

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów