facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Dane rejestrowe

NIP: 734-35-21-357

REGON: 122923434

KRS: 0000473126

Akta rejestrowe Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Księga rejestrowa: 000000160874

Kapitał zakładowy: 15 399 000 zł

 

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów