facebook logo

Dajemy zdrowie i dobre wspomnienia

Dane kontaktowe

 

Dyrektor +48 18 472 58 00 wew. 175

dyrektor@lwigrod.pl

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa + 48 18 472 58 00 wew. 118

Z-ca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży/ Kierownik turnusów rehabilitacyjnych + 48 18 472 58 05

biuro@lwigrod.pl

Kierownik hotelu +48 18 472 58 00 wew. 176

kierownik@lwigrod.pl

Recepcja - informacja ogólna, rezerwacje  +48 18 472 58 00   fax +48 18 472 58 01

recepcja@lwigrod.pl

Dyżurka pielęgniarek +48 18 472 58 00   wew. 225  lub. 730 601 012

dyzurka@lwigrod.pl

Księgowość +48 18 472 58 00   wew. 110

ksiegowosc@lwigrod.pl

 

W przypadku kontaktu mailowego do celów rezerwacji prosimy o podanie numeru

telefonu kontaktowego. (Nie dotyczny pobytów w ramach skierowań z NFZ)

Rzeźby Wejście do obiektu Balkony Widok z balkonów